Sitemizde uyulması gereken bazı kurallar 2

Sitemizde uyulması gereken bazı kurallar 2

KÖPEK GEZDİRME:
Köpekler, ana caddeler üzerinde gezdirilecektir.Köpek dolaştıranlar, köpek pisliğini yanlarında taşıyacakları eldiven ve poşetle kaldıracaklardır.
Sitemizde sokakta beslenen kedilerin aşılanması ve kısırlaştırılması gerekmektedir. Bu konuda yapılması planlanan çalışmalara site sakinlerinin de yardımı beklenmektedir.

SPOR SAHALARINI KULLANMA:
Spor sahalarını sadece site sakinleri kullanabilir. Sitede çalışanlar ve yakınları kullanamaz.
Futbol ve tenis sahalarının suni çimden ibaret olduğu malumdur.Bu nedenle kramponlu ayakkabılarla futbol ve diğer suni çim sahalarının kullanılması yasaktır. Yürüyüş parkurunda spor ayakkabısı kullanılacaktır. Spor sahalarında, yürüyüş parkurunda köpek gezdirilmesi , çocuk arabası ile dolaşılması, bisiklete binilmesi yasaktır.

BAHÇE - BUDAMA İŞLERİ
Ortak alan kullanımında bulunan yerlerdeki ağaç budama veya ağaç kesimi gibi işler sitemiz yönetiminin gözetiminde yapıldığından, özel bahçıvanlara ortak alan olan yerlerdeki ağaç budama vb. işlerin site sakinlerince yaptırılmaması gerekmektedir.
Ayrıca, yönetim planımızın 34.maddesinde de kat malikleri tahsisli alanlarının bakımını yönetim planında,yönergelerde, yönetim organları ve kat malikleri kurulları kararlarında belirtilen şekilde yapmadıklarında bu bakım, onarım ve koruma site yöneticisi tarafından ihtardan sonra site yönetimi tarafından yaptırılır ve gideri o bağımsız bölüm malikinden %50 cezalı olarak Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri çerçevesinde tahsil edilir, hükmü bulunmaktadır.
Bahçıvan çalışma, çim biçme saatlerine dair talimat örneği web sitemizde mevcuttur.

TADİLAT - TAMİRAT İŞLERİ
Onaylı site projesine ilave olarak yapılacak ilave yapı veya proje dışı ilave tadilat veya tamirat işleri önce Esenyurt Belediyesinden varsa diğer resmi daire izinleri alınmak şartı ile site yönetimine müracaat edilerek yapılabilecektir.Ortak alanlara taşacak bir tamirat ve tadilatta ise gerek site yönetiminin gerekse ilgili belediyenin müsaade etmeyeceği malumunuzdur. Ortak alanlara taşacak şekilde bir tadilat ve tamirata tevessül edilmemesi aksi halde böyle bir taşmanın site yönetimce veya hakkı zedelenenin belediyeye yapacağı müracaatla önlenebileceği ve site sakinin de belediyeye şikayet hakkının olduğu malumdur.
Sevgi ve Saygılarımızla.