ARDIÇLI EVLER TOPLU YAPI SİTE YÖNETİMİ MALİ GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ

ARDIÇLI EVLER TOPLU YAPI SİTE YÖNETİMİ MALİ GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ


Sayın Site Sakinleri; Tarih: 09.03.2020

Ardıçlı Evler Sitesi Toplu Yapı Temsilciler Kurulu'nun '' Yıllık Mali Genel Kurul Olağan Toplantısı'' 24 Mart 2020 Salı Günü Saat 20:00'de Ardıçlı Evler Sitesi Yönetim Ofisinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.
Bu toplantıda yasal çoğunluğun sağlanamaması halinde söz konusu toplantı 31 Mart 2020 Salı Günü Saat 20:00'de aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Parsel / Adanızı temsilen toplantıya katılmanızı önemle rica ederiz.
Saygılarımızla. Ardıçlı Evler Toplu Yapı Sitesi Yönetim Kurulu


Not: Toplantıya adanızı temsilen mutlaka katılmanız gerekliliğini hatırlatır, herhangi bir nedenle iştirak edemeyecek durumda iseniz aşağıda örneği verilmiş vekaletname ile kendinizi temsil ettirebilirsiniz.

GÜNDEM
1 Açılış ve Yoklama Yapılması,
2 Divan Kurulunun ( 1 Başkan, 1 Yazman, 1 Oy Saymanı ) oylama ile seçilmesi ve seçilen divan kuruluna ,divan tutanaklarının imzalama yetkisinin verilmesi,
3 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4 Site Yönetim Kurulu tarafından 01.04.2019-31.03.2020 Dönemi Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakere edilmesi,
5 Site Denetim Kurulu tarafından, denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
6 Site Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibraları,
7 Yapılması düşünülen Elektronik Çevre Güvenlik (EÇG) ve bariyer sisteminin, firma ve bütçe bazında karara bağlanması,
8 01.04.2020-31.03.2021 Dönemi Site İşletme Projesinin müzakeresi ve oylanması,
9 Dilek, temenniler
10 Kapanış

VEKALETNAME
Ardıçlı Evler Sitesi Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’ nun 24.03.2020 veya 31.03.2020 tarihlerinde yapılacak Toplu Yapı Temsilciler Kurulu toplantısında, adıma karar almaya, oy kullanmaya, tebliğ ve tebellüğe, kararları imzalamaya bilcümle iş ve işlemler için beni temsile tam yetkili olmak üzere; Sn;………………………………………………………………..…vekil tayin ettim.

Tarih : …...../.…/2020
Vekalet Verenin Adı Soyadı
Ada / Parsel No
İmzası